UAVHENGIG KONTROLL

I tillegg til å være Ansvarlig søker kan vi også stå som uavhengig kontrollerende på ditt prosjekt.

Vi har sentral godkjenning som ansvarlig kontrollerende i tiltaksklasse 1.

Det som skal kontrolleres i tiltaksklasse 1 er:

- Våtrom

- Luftetthet