Privat bolig

Vi utarbeider og leverer komplette byggesøknader for privat marked.

Vi kan hjelpe deg med følgende:

  • Ett-trinns søknad 
  • Rammesøknad 
  • Delesaker
  • Seksjonering
  • Dispensajoner
  • Selvbygger
  • Uavhengig kontroll