Ansvarsrett: Hva er greia med ansvarsrett?

Vet du om du og firmaet ditt har den riktige kompetansen som kreves for å erklære ansvar? Vet du hvilken kompetanse som kreves?

Ansvarsrett

Ansvarsrett: Hva er greia med ansvarsrett?

Direktoratet for byggkvalitet kom med en viktig påminnelse i sitt siste nyhetsbrev angående erklæring om ansvarsrett i byggesaker.

I dag må foretak som påtar seg ansvar i byggesaker erklære ansvarsrett. Denne erklæringen sendes sammen med søknad om tiltak. Foretaket som erklærer ansvarsrett bekrefter med dette at kvalitetssikringsrutiner og nødvendige faglige kvalifikasjoner tas i bruk for å utføre den aktuelle jobben.

Det er foretakets eget ansvar å vite at de har den kompetansen som kreves for å kunne erklære ansvarsrett i byggesaker, og hva som er tilstrekkelig utdannelse og erfaring avhenger av kompleksiteten i arbeidet som skal utføres. Med andre ord varierer det fra byggesak til byggesak.

Ansvarsrett skal foreligge fra samtlige aktører som skal prosjektere eller utføre arbeid i forbindelse med din byggesak.

Vet du hva sentral godkjenning er?

Sentral godkjenning er en kvalitetsordning som skal gi deg trygghet og er en indikasjon på at det foretaket du engasjerer har riktig kompetanse og erfaring, følger kvalitetssikringsrutiner og har betalt sine skatter og avgifter.

Med andre ord er dette et kvalitetsstempel.

Denne ordningen er frivillig og dermed er det ikke alle foretak som har denne godkjenningen. Men ett godt tips til deg som skal engasjere fagfolk til å utføre arbeid i din byggesak er å se til at det foreligger sentral godkjenning.